BS

Blanka Soukupová

Vědeckým záměrem konference a následných publikací bylo analyzovat koncentraci epochy, případně článků a řetězce epoch, určitou pozoruhodnost města v jednom nebo ve více mýtech. (Této vstupní ideji odpovídá i členění knihy a časopisu.) Mýtus byl v naší úvodní analýze chápán jako nástroj komplexního pohledu na určitou dobu a místo, jako nástroj při modelování identit.