BS

Blanka Stárková

Dopsal jsem Vojáky od Salaminy mnohem dřív, než mi vypršelo neplacené volno v novinách. Kromě Conchi, se kterou jsem dvakrát třikrát týdně vyrážel na večeři, jsem se za celou tu dobu skoro s nikým neviděl, poněvadž jsem ve dne v noci seděl zavřený v pokoji u počítače.