JS

Jiří Stromšík

Mezi námi a Kafkovými texty visí clona tisíců interpretací. I když jsme žádnou z nich nečetli, víme o nich - přešly už do kavárenských diskusí, učebnic i kulturního marketingu - a jejich pouhé množství v nás vyvolává sklon číst Kafku jako zvěstování, ne jako literaturu.