LS

Lenka Svobodová

V Praze se ve dnech 5.–10. dubna konal sedmý ročník divadelního festivalu GavranFest. Tento festival je věnovaný současnému nejpopulárnějšímu a nejpřekládanějšímu chorvatskému dramatikovi Miru Gavranovi (1961) a v je Evropě ojedinělý tím, že jsou na něm uváděny hry pouze jediného žijícího autora mimo jeho rodnou zemi. U příležitosti jeho druhého konání v Praze nám Miro Gavran poskytl rozhovor.

Hlavním záměrem knihy je snaha ukázat, že Odyssea není nuda. Autor vypráví jednotlivé příběhy ve svižném tempu, celé to prokládá vtipnými vysvětlujícími poznámkami a glosami, nechybí ani postřehy z vlastního života.

Výsledkem precizní práce Jany Fuksové je srozumitelný, přehledný překlad XII. knihy Isidorových Etymologií a bohatý poznámkový aparát, který je nejen zdrojem četných literárních odkazů, ale zároveň prezentuje i mnoho poznatků o živé přírodě a vztahu člověka a zvířete v průběhu dějin

Jiří Šubrt zahájil před čtyřmi lety svým překladem tří legend svatého Jeronýma ediční řadu nakladatelství Oikúmené nazvanou Knihovna raně křesťanské tradice. Nyní předkládá v rámci téže řady (pod pořadovým číslem VI) překlad dvanácti listů stejného autora.