VB

Václava Bakešová

Michel Butor bývá uváděn v základním výčtu autorů tzv. nového románu, ačkoli jeho tvorba, velmi rozsáhlá a velmi rozmanitá, se už dávno ubírá jiným směrem. Sedláčková představuje Butora jako autora cyklu Ilustrací, převádějících obrazy do slov tak dokonale, že se tyto textové „popisky“ obejdou bez původních vzorů.

Není mnoho románů, které by v dnešní době přispívaly k pozitivnímu vnímání zcela všedních situací, přinášely okouzlení kvetoucí květinou, milým úsměvem či letním deštíkem, nebály se mluvit ani o lidské bolesti a nacházely v tom všem hluboký smysl bytí.