Jiřina Šedinová

David Grossman, autor obsáhlého románu, třetího díla z moderní izraelské literatury, které bylo pro české čtenáře přeloženo z hebrejštiny, se řadí po bok nejznámějším a nejvíce překládaným současným izraelským prozaikům Amosu Ozovi a A. B. Jehošuovi.