Petr Špánek

Asi šest desítek kratších próz a básní v próze Hotelu Bristol se vzpírá rychlému čtení. Nutí čtenáře k častému zastavení, domýšlení nedořečeného či dokreslování načrtnutého. Společným tématem je jedno – lidská existence.