Petr Štefek

Ve své předcházející knize Rukopis zpracovávala Bohumila Grögerová prožitky spojené s vlastním stářím, v knížce Dva zelené tóny se její pohled obrací opačným směrem a skládá mozaiku vzpomínek na období jejího dětství. „Mám dva životy, / napřed žiju / a pak o tom píšu.“ Dokumentární a memoárové postupy jsou příznačné pro celou obsáhlou tvorbu Bohumily Grögerové, v knížce Dva zelené tóny jsou zachycovány vzpomínky nejstarší, které se s přibývajícím věkem stávají čím dál více zřetelnými.

Menclova kniha nese podtitul román, románu se však může podobat jen svým rozsahem. Neobsahuje postavy, nesleduje žádný souvislý děj, má sice svého vypravěče, ale o jeho totožnosti a úmyslech se můžeme pouze dohadovat. Četba této knihy vyvolává podobné fyzické vjemy jako neustále se pohybující paluba uhýbající pod nohama. Číst je možné jen pomalu, po dávkách; druhou možností je nechat se četbou zahltit k zalknutí.

Kniha Biče svědomí vznikla v roce 1978 spoluprací Evy Švankmajerové a Vratislava Effenbergera. Skupinové psaní patřilo v prostředí československé surrealistické skupiny k tradičně pěstovaným disciplínám a zejména Vratislav Effenberger se soustavně podílel na tvorbě víceautorských textů.