AB

Alexander Balogh

Písanie ju neuživí a lekárske povolanie ju baví. Zdanlivo je všetko jasné. Svetlana Žuchová však nechce, aby sa z písania stal len koníček, no pri zamestnaní na plný úväzok má času na tvorbu chronicky málo. Zatiaľ to vyzerá tak, že ľahšie napíše ďalšiu kvalitnú knihu, ako vyrieši svoju veľkú životnú úlohu.