Jiří Šubrt

Římská encyklopedická literatura představuje fenomén, který nemá v řeckém prostředí obdoby. Samotný pojem „enkyklios paideia“ je sice řeckého původu, označoval však ucelené vzdělání, rozvíjející duševní i tělesné schopnosti jednotlivce. Teprve Římané přetvořili původní řeckou myšlenku komplexního vzdělání v představu „encyklopedického“ pojednání systematizujícího veškeré dostupné poznatky a poskytujícího ucelený obraz lidského poznání.