Nové stránky zo života B. I. Antonyča
Kalynec, Ihor: Znane i neznane pro Antonyča

Nové stránky zo života B. I. Antonyča

Literárni vedci neraz zdôrazňovali, že Bohdan Ihor Antonyč je jeden z najzáhadnejších ukrajinských básnikov. Možno práve tento rozmer podnietil básnika, prozaika, predstaviteľa tzv. „postšesťdesiatnikov“ v ukrajinskej poézii, disidenta, politického väzňa, ale predovšetkým veľkého milovníka poézie B. I. Antonyča Ihora Kalynca k napísaniu knihy.

Mnohí literáti tvrdia, že osobnosť a tvorba ukrajinského básnika Bohdana Ihora Antonyča (1909–1937) vyvolávala už počas jeho života rozporuplné reakcie, ba stretneme sa s nimi aj po básnikovej smrti. Zdá sa nám, že nie je na tom nič divné, veď predsa šlo o básnika, ktorý svojou tvorbou ovplyvnil mnohé ďalšie generácie ukrajinských básnikov. V súčasnosti môžeme z rôznych pohľadov analyzovať básnickú tvorbu Bohdana Ihora Antonyča. Pred literárnym kritikom sa otvára podivuhodný duchovno-etický priestor a to napríklad aj tým, že jeho básnický svet je unikátnym spojením mýtu, predstáv s realitou. Literárni vedci neraz zdôrazňovali, že Bohdan Ihor Antonyč je jeden z najzáhadnejších ukrajinských básnikov. 

Možno práve tento rozmer podnietil básnika, prozaika, predstaviteľa tzv. „postšesťdesiatnikov“ v ukrajinskej poézii, disidenta, politického väzňa, ale predovšetkým veľkého milovníka poézie B. I. Antonyča Ihora Kalynca k napísaniu knihy. V roku 2010 vychádza jej prvé vydanie. Bol to pokus o zhrnutie do jedného celku známe, málo známe, ba aj celkom neznáme fakty zo života B. I. Antonyča. Onedlho vychádza druhé opravené a doplnené vydanie Kalyncovej knihy. Prvé vydanie obsahuje 140 strán, druhé vydanie z roku 2011 276 strán. Druhé vydanie bolo podnietené nielen objavením nových faktov zo života básnika, ale aj neobyčajným čitateľským záujmom o prvé vydanie. V predslove S radosťou k čitateľom Ihor Kalynec píše: „Samozrejme, že pri čítaní týchto materiálov k biografii Antonyča pozorný čitateľ zacíti aj slabé miesta alebo nedostatočne ozrejmené, lenže ja aj naďalej počítam s tým, že možno sa niekto ozve a pomôže doplniť prázdne miesta. Nie je to posledná bodka, spolieham sa na malý zázrak.“ Druhé doplnené a opravené vydanie obsahuje napríklad takéto kapitoly: Detstvo, Gymnázium, Krúžok ukrajinistov, Antonyčovci v Bortjatyne, Publikácie, Opera Dovbuš, Tvorivý proces, Priatelia, Choroba, Pohreb, Hrob, Snúbenica, Archív. Prínosom sú články Dmytra Bučynského, Valerjana Revuckého, Iryny Kalynec, Ivana Hrečka, listy Oľhy Olijnyk do Josyfa KladočnéhoMikuláša Nevrlého, dokumenty KGB. Autor sa v knihe odvoláva na poznatky ukrajinských literárnych vedcov na Slovensku – Mikuláša Nevrlého a Mikuláša Mušinku, básnika a prekladateľa Milana Bobáka a ďalších, ktorí sa zaoberali životom a tvorbou Bohdana Ihora Antonyča.

Niekoľko slov k recepcii tvorby B. I. Antonyča na Slovensku a v Česku. V tejto súvislosti sa priam núkajú slová literárnej vedkyne, prekladateľky Valérie Juríčkovej: „... s nálepkou „buržoázneho nacionalistu“ bol jeho odkaz na niekoľko desaťročí ukrytý v pivniciach archívov a jeho dielo mohlo na Ukrajine vyjsť prvýkrát až v 1967, teda po tom, čo existovali jeho knižné vydania v Krakove, Prešove a New Yorku a svetová ukrajinistika ho zaraďovala na popredné miesto medzi ukrajinskými básnikmi. Slovensko sa práve v tomto smere môže popýšiť dvoma prvenstvami. Pri príležitosti tridsiateho výročia básnikovej smrti vyšlo v Prešove prvé súborné vydanie diela B. I. Antonyča, v ktorom (na rozdiel od predchádzajúceho krakovského) nájdeme úplnú reedíciu jeho piatich vydaných zbierok, ako aj spomienky jeho súčasníkov, úryvky z listov a literárnokritické príspevky, hodnotiace jeho tvorbu. O desať rokov neskôr vychádza v Košiciach vo Východoslovenskom vydavateľstve v edícii Lipa prvé knižné vydanie prekladu básní B. I. Antonyča (prvé inojazyčné knižné vydanie na svete vôbec) pod názvom Očarený pohan. Poľský preklad sa objavuje až v roku 1981. Trojicu existujúcich knižných vydaní uzatvára anglický preklad M. RudmanP. Nemser, ktorý vyšiel v roku 1977 v New Yorku.“ (Valéria Juríčková: Texty Bohdana Ihora Antonyča v slovenskom preklade. In: Krídlatý vietor (Bohdan Ihor Antonyč a Slovensko), ZRUSR, Prešov 2009).

Dodáme, že básne B. I. Antonyča v knižnom vydaní Očarený pohan preložil slovenský básnik Ľubomír Feldek, ktorý v rozhovore autorovi týchto riadkov takto hovorí o Antonyčovej poézii: „Antonyč oslovuje a bude oslovovať nielen slovenského, ale každého čitateľa poézie, včera, dnes a zajtra – on vedel, čo je to poézia. Na svete sa vyskytujú stovky a tisíce básnikov, ale zaujímavé je, že väčšinou tápajú, iba niekoľkí to vedia tak bezpečne ako Li-Po, Chajjám, Jesenin, Antonyč, Lorca... Antonyč má iba tú smolu, že sa narodil v regionálnom zákutí... Inak by celý svet už dávno vedel, že to bol jeden z najväčších moderných lyrikov...“

Prvý český preklad poézie Bohdana Ihora Antonyča sa objavuje v roku 1938 v časopise Lumír (roč. 65, 1938, č. 9–10). Je to báseň Přísnost víry v preklade Š. Rohličkovej. Časopis Slovanský přehled (29, 1937, s. 226) v rubrike Nekrology prináša 11-riadkovú správu o smrti ukrajinského básnika Bohdana Ihora Antonyča. Autorom príspevku je A. Žyvotko. Ten istý autor o význame a mieste B. I. Antonyča v ukrajinskej literatúre pojednáva v júnovom čísle Slovanského přehledu za rok 1937 v článku Ukrajinská literatúra poslední doby mimo USSR. V roku 1948 časopis Panorama (23, č. 3–4, s. 18, 19) uverejňuje básne B. I. Antonyča – Zpěv bubnůSkok o tyči v preklade Marie Marčanovej. Časopis Světová literatura (č. 1, 1990, s. 103–111) publikuje Antonyčove Rotace v preklade Jaroslava Kabíčka (1931–1996) a s predslovom Bohdana Zilynského. Knižný výber poézie B. I. Antonyča vychádza v roku 2009 pod názvom Zelené evangelium v preklade Tomáša Vašuta a Jaroslava Kabíčka.

V knihe Známe i neznáme o Antonyčovi sa I. Kalyncovi podarilo vniesť nové „kamienky“ do mozaiky života B. I. Antonyča. A pritom vydanie pôsobíako otvorená kniha, ktorá čaká na ďalšie ozrejmenie stránok života ukrajinského básnika.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Drukarski kunšty, Lviv, 2011, 276 s.

Zařazení článku:

literární věda

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

70%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse