Které české knihy čtou Nizozemci nejvíc?
Nejžádanější české tituly v nizozemských knihovnách za rok 2014

Které české knihy čtou Nizozemci nejvíc?

Přehled výpůjček je původně příloha k digitálním Literárním novinkám, které rozesílá literární agentura Pluh v nizozemštině každé dva měsíce. Přehled má jednou za rok nizozemským milovníkům české literatury připomenout i starší překlady. Na iLiteratura vychází jako jeden ze zdrojů informací o pozici české literatury v Nizozemsku.

Údaje poskytli překladatelé Jana Beranová, Edgar de Bruin, Kees MercksIrma Pieper. Jsou založené na namátkovém zjišťování výpůjček ve vybraných nizozemských knihovnách a týkají se období do 30. června příslušného roku. Knihy, které vyšly ve druhém pololetí, se tedy v přehledu objeví až v následujícím roce. Podrobněji o systému viz /Clanek/28421/kolektivni-sprava-autorskych-prav-spisovatelu-a-prekladatelu-v-nizozemsku. V letošním roce se výpůjčky českých titulů v tomto seznamu pohybují v rozmezí 996-1.

1. Jiří Weil: Leven met de ster (Život s hvězdou), přel. Kees Mercks
2. Helga Weiss: Het begon met een ster (Deník Helgy), přel. Edgar de Bruin
3. Milan Kundera: De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (Nesnesitelná lehkost bytí), přel. Jana Beranová
4. Zdeněk Miler, Eduard Petiška: Hoe molletje aan zijn broek kwam (Jak krtek ke kalhotkám přišel), přel. a upravil Edgar de Bruin
5. Zdeněk Miler, Eduard Petiška: Hoe molletje aan zijn auto kwam (Krtek a autíčko), přel. a upravil Edgar de Bruin
6. Jiří Weil: Mendelssohn op het dak (Na střeše je Mendelssohn), přel. Kees Mercks
7. Tomáš Zmeškal: Een liefdesbrief in spijkerschrift (Milostný dopis klínovým písmem), přel. Edgar de Bruin
8. Milan Kundera: De grap (Žert), přel. Jana Beranová
9. Karel Čapek: Een doodgewoon leven (Obyčejný život), přel. Irma Pieper
10. – 11. Petra Hůlová: Mijn grootmoeder (Paměť mojí babičce), přel. Edgar de Bruin / Jaroslav Hašek: De lotgevallen van de brave soldaat Švejk (Osudy dobrého vojáka Švejka), přel. Roel Pieters, doslov Kees Mercks
12. Karel Čapek: Oorlog met de Salamanders (Válka s mloky), přel. Irma Pieper
13. Markéta Pilátová: Mijn ogen leiden je naar huis (Žluté oči vedou domů), přel. Edgar de Bruin
14. Milan Kundera: Het boek van de lach en de vergetelheid (Kniha smíchu a zapomnění), přel. Jana Beranová
15. Květa Legátová: De mensen van Želary (Želary), přel. Edgar de Bruin
16. – 17. Milan Kundera: Onsterfelijkheid (Nesmrtelnost), přel. Jana Beranová / Milan Kundera: Afscheidswals (Valčík na rozloučenou), přel. Jana Beranová
18. Květa Legátová: De man uit Želary (Jozova Hanule), přel. Edgar de Bruin
19. Milan Kundera: Lachwekkende liefdes (Směšné lásky), přel. Jana Beranová
20. Milan Kundera: Het leven is elders (Život je jinde), přel. Jana Beranová
21. – 23. Jáchym Topol: De werkplaats van de duivel (Chladnou zemí), přel. Edgar de Bruin / Jáchym Topol: Spoelen met teerzeep (Kloktat dehet), přel. Edgar de Bruin / Bohumil Hrabal: Ik heb de koning van Engeland bediend (Obsluhoval jsem anglického krále), přel. Kees Mercks
24. Bohumil Hrabal: Praagse ironie (verhalen), přel. Kees Mercks
25. Bohumil Hrabal: Verpletterde schooonheid, přel. Kees Mercks
26. Milena Jesenská: De weg naar eenvoud (Cesta k jednoduchosti), přel. Irma Pieper, doslov Hank Geerts
27. Patrik Ouředník: Europeana, přel. Edgar de Bruin
28. Bohumil Hrabal: Harlekijntjes miljoenen (Harlekýnovy miliony), přel. Kees Mercks
29. Miroslav Holub: De geboorte van Sisyphus (Narození Sisyfovo), přel. Jana Beranová
30. Bohumil Hrabal: Gekortwiekt (Postřižiny), přel. Kees Mercks
31. – 33. Jáchym Topol: Nachtwerk (Noční práce), přel. Edgar de Bruin / Miloš Urban: De wraak van de bouwmeesters (Sedmikostelí), přel. Edgar de Bruin / Ivan Klíma: Geen heiligen, geen engelen (Ani svatí, ani andělé), přel. Irma Pieper
34. – 35. Arnošt Lustig: De nacht en de hoop (Naděje), přel. a doslov Irma Pieper / Josef Koudelka: Invasie1968 (Invaze), přel. Kees Mercks, Peter van Zaanen
36. – 37. Josef Škvorecký: De gekooide charleston (Zamřížovaný charleston), přel. Edgar de Bruin / Ladislav Klíma: Het lijden van vorst Sternenhoch (Utrpení knížete Sternenhocha), přel. Kees Mercks
38. Marek Šindelka: Polaroid, přel. Edgar de Bruin
39. – 40. Karel Čapek: Prenten van Holland (Obrázky z Holandska), přel. a doslov Kees Mercks / Bohumil Hrabal: Kaalslag (Proluky), přel. Kees Mercks
41. – 46. Jáchym Topol: Het gouden hoofd (Zlatá hlava), přel. a doslov Edgar de Bruin / Václav Havel: De tuinfeest (Zahradní slavnost), přel. a doslov Kees Mercks / Bohumil Hrabal: Het stadje waar de tijd stil is blijven staan (Městečko, kde se zastavil čas), přel. Kees Mercks / Václav Havel: Naar alle windstreken (Do různých stran), přel. m.j. Kees Mercks en Jana Beranová / Jiří Weil: De ster van Josef Roubíček (Život s hvězdou), přel. Kees Mercks / Bohumil Hrabal: Trouwpartijen (Svatby v domě), přel. Kees Mercks
47. – 52. Josef Škvorecký: De zevenarmige kandelaar (Sedmiramenný svícen), přel. Edgar de Bruin / Ivan Klíma: Zomerliefde (Milostné léto), přel. Kees Mercks / Ivan Klíma: De huwelijksreis (Svatební cesta), přel. a doslov Irma Pieper / Petr Placák: Het schip der doden (Loď mrtvých), přel. Edgar de Bruin / Ivan Klíma: De verliefde koorddanser (Moje první lásky), přel. Irma Pieper / Ludvík Vaculík: Is het lente? (fejetony Jaro je tady), přel. a doslov Kees Mercks
53. – 54. Bohumil Hrabal: Verschoven zelfportret (trilogie: Trouwpartijen thuis, Vita nuova, Kaalslag) (Svatby v domě, Vita nuova, Proluky), přel. Kees Mercks / Bohumil Hrabal: Al te luide eenzaamheid (Příliš hlučná samota), přel. Kees Mercks
55. – 73. Michal Viewegh: Het reisgezelschap (Účastníci zájezdu), přel. Edgar de Bruin / Jan Balabán: Dona nobis pacem, přel. Edgar de Bruin / Filip Topol: De reis naar Corsica (Karla Klenotníka cesta na Korsiku), přel. Edgar de Bruin / Miloš Seifert: Herinneringen aan Holland (U básníka Frederika van Eedena), přel. Kees Mercks / Michal Viewegh: De opvoeding van Boheemse meisjes (Výchova dívek v Čechách), přel. Edgar de Bruin / Josef Škvorecký: Scherzo capriccioso, přel. Edgar de Bruin / Václav Havel: De verzoeking (Pokoušení), přel. Kees Mercks / Karel Hlaváček, Jiří Karásek, Ladislav Klíma, Hana Kvapilová, Jan Opolský, Antonín Sova, Rudolf Těsnohlídek, Jan z Wojkowicz, Julius Zeyer a.j.: Praag en het fin de siècle, přel. m.j. Kees Mercks / Jiří Kratochvil: Dame de coeur, přel a doslov Irma Pieper / Edgar Dutka: Onder water (Pod vodou), přel. a doslov Edgar de Bruin / Emil Hakl: Zoon & vader (O rodičích a dětech), přel. Edgar de Bruin / Bohumil Hrabal: De Toverfluit (Kouzelná flétna), přel. Kees Mercks / Bohumil Hrabal: Drie novellen (Tři novely), přel. Kees Mercks / Ladislav Fuks: Het laatste eiland (Poslední ostrov), přel. a doslov Irma Pieper / Zuzana Brabcová: Ver van de boom (Daleko od stromu), přel. Edgar de Bruin / Ivan Klíma: Wachten op het donker, wachten op het licht (Čekání na tmu, čekání na světlo), přel. Irma Pieper / K. H. Mácha: Beelden van mijn leven (Obrazy ze života mého, Marinka), přel. a doslov Kees Mercks / Bohumil Hrabal: De tedere barbaar (Něžný barbar), přel. Kees Mercks / Ivan Klíma: Liefde en straatvuil (Láska a smetí), přel. Kees Mercks

Přehled

Zařazení článku:

beletrie česká

Jazyk:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse