Cesta do psí mysli
Bradshaw, John: Cesta do psí mysli

Cesta do psí mysli

Na rozdíl od jiných psovitých mají domácí psi rovněž příležitost učit se od lidí. Těsná spolupráce, která může vzniknout mezi člověkem a psem, naznačuje, že domestikace pravděpodobně tyto aspekty psí inteligence ještě zlepšila.

Na rozdíl od jiných psovitých mají domácí psi rovněž příležitost učit se od lidí. Těsná spolupráce, která může vzniknout mezi člověkem a psem, naznačuje, že domestikace pravděpodobně tyto aspekty psí inteligence ještě zlepšila. Většina ze schopností, o  nichž jsem v  této kapitole dosud hovořil, je pravděpodobně společná i  pro vlky a  jiné psovité – jde jen o  to, že o  domácích psech toho víme víc, protože se snáze zkoumají. Ale faktem zůstává, že psi jsou domestikovaní a jiní psovití nikoli, takže se nabízí otázka: „Má psí inteligence něco, co je jedinečným produktem procesu domestikace, něco, co psům umožňuje komunikaci s  námi na takové úrovni, jaké se žádné jiné zvíře nevyrovná?“ V  poměru k  velikosti těla je mozek psa o  něco menší než mozek jeho předchůdce vlka, takže není pravděpodobné, že psi by byli jednoduše chytřejší než vlci. Nicméně u určitých vybraných úkolů psi překonají i šimpanze, což jsou pravděpodobně nejinteligentnější savci kromě člověka. V dnešní době biologové neuvažují, jestli je jedno zvíře inteligentnější či méně inteligentní než jiná zvířata, ale spíše hodnotí, zda duševní procesy zvířete odpovídají požadavkům jeho způsobu života. Způsob života psů je tak těsně spjat s naším vlastním, že je logické hledat zvláštní intelektové schopnosti, které mohli získat během dlouhého procesu své domestikace.

Jednou oblastí, v níž psi speciálně překonávají šimpanze, je jejich schopnost získávat informace z  toho, co dělají lidé – obzvlášť jejich schopnost číst z lidského obličeje a  gest. Osvojit si tuto schopnost trvá déle i  výhradně lidmi odchovaným šimpanzům. Ty někdy zmate například jen to, když se změní člověk, který je cvičil původně, i když se nový člověk ze všech sil snaží chovat stejně jako původní. Naopak psi vycvičení jedním člověkem se dokážou rychle naučit stejné povely ve verzi jiného člověka. Psi dovedou obzvlášť dobře sledovat, když jim někdo na něco ukazuje, a v tom předčí i šimpanze. V současné době vědci diskutují o tom, zda tato schopnost je či není jedinečným produktem domestikace, ale nejpravděpodobnější je, že byla přítomna už v  období před domestikací, a od té doby byla stále propracovávána a rozvíjena (i když není jasné, k čemu mohla tato funkce sloužit divokým vlkům).

Celý text ukázky ve formátu pdf

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Ukázka

Spisovatel:

Kniha:

John Bradshaw: Cesta do psí mysli. Co psi cítí, jak myslí, odkud přišli a jaká je jejich budoucnost. Přel. Jana Dušková, Plot, Praha, 2014, 292 s.

Zařazení článku:

přírodní vědy

Jazyk:

Země:

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse