ZE

Zdeněk A. Eminger

Obsáhlý rozhovor s katolickým knězem, pedagogem a hudebníkem Ladislavem Heryánem dalece překonává vše, co u nás v daném žánru s osobnostmi církevního života za poslední léta vyšlo. Na české knižní pulty se dostala kniha, o které se bude mluvit.

V rozhovorech s průkopnicí paliativní a hospicové péče v České republice je přes záchvěvy humoru a odlehčení patrná určitá tvrdost k sobě samé, která Marii Svatošové paradoxně pomohla vybudovat dílo plné laskavosti, milosrdnosti a něhy nejen k pacientům.

Soubor článků a studií filozofa Daniela Kroupy je zdařilý pokus, jak čtenáři bez soustavného filozofického vzdělání ozřejmit a vysvětlit stěžejní filozofické koncepce tří českých ikonických autorů, jimž se podařilo ovlivnit i svět za hranicemi své země.

Co skrývá název Obnažená příroda? Může restaurování sochy nahého ukřižovaného Krista moderního čtenáře ještě vůbec něčím oslovit? Současný italský spisovatel Erri De Luca vypráví příběh, který se hluboce vryje pod kůži.

Rupnikova kniha o lidských vztazích staví na motivech známého biblického příběhu o Josefu Egyptském. Mohou tisíce let staré texty vůbec oslovit současného čtenáře, a to zvlášť v tématu, kterým se dnes zabývá kdekdo? Studie slovinského teologa a výtvarníka se o to pokouší.

Svědectví jednoho z nejznámějších psychiatrů 20. století o jeho životě v koncentračním táboře Osvětim. Na začátku šedesátých let v anglické verzi nejprodávanější kniha po Bibli.

Kniha významného německého církevního historika pojednává o dějinách katolické tradice, která doznala v posledních staletích významných změn. To, jak církev kdysi fungovala a vypadala a jak funguje a vypadá dnes, může čtenáře překvapit a přivést jej k mnoha otázkám. Minulost tu není synonymem temna, jako spíš bohatosti forem a způsobů křesťanského života.

Soubor historických fotografií z Prahy posledních desetiletí rakousko-uherské monarchie poslouží nejen k nostalgickému ohlédnutí, ale je to rovněž příležitost učit se dívat a oceňovat krásu.

Nová autobiografie českého teologa, katolického kněze a intelektuála míří ke čtenářům, kteří jsou bytostně spjati s kulturní a demokratickou tradicí této země. Halík se představuje jako člověk, který za to, co píše a dělá, ručí dlouhou cestou osobního hledání, jež nikdy nebylo jednoduché ani beze ztrát.

Obrazová monografie s detailní historickou analýzou Charty 77 přináší řadu nových pohledů na občanský zápas za lidská práva, svobodu, nezávislou kulturu, vědu a umění. Průvodce po prvních sto dnech Charty je čtení, které přesahuje i do dnešních dní.

Vzpomínková kniha břevnovského arciopata Prokopa Siostrzonka je pozoruhodná sonda nejen do kněžského života, ale také do porevoluční obnovy jednoho z tradičních českých duchovních center.

Polský lékař, spisovatel, sociolog, vychovatel a ochránce dětských práv Janusz Korczak vytvořil sirotkům ve varšavském ghettu svět, kde v blížící se apokalypse ještě mohli být dětmi.

Dospělí, děti i mládež Závod míru milovali. Projížděl jejich městy, četli o něm v časopisech, snažili se napodobovat své idoly. Poutavé vylíčení dějin významné sportovní události kromě úžasných výkonů zmiňuje také nepěkné činy socialistických sportovních svazů a činovníků či podnikatelů raného kapitalismu.

Obsáhlá monografie o Církvi československé husitské v období nacistické okupace představuje část našich dějin, která byla po roce 1948 zlovolně ideologicky interpretována. Duchovní i laické osobnosti této církve po dlouhé době, a někdy vůbec poprvé vystupují jako přední hybatelé naší historie. Kniha o skutečných elitách a statečných lidech.

Mohla exilová vláda v Londýně a exiloví politici v Moskvě učinit ve prospěch Židů víc? Co pociťovali Židé v exilu, když nemohli nacistickou vyhlazovací mašinérii zpomalit, natož zastavit? Lišil se zásadně občanský postoj vůči Židům u nás od okolních zemí? Jak do tradic prvorepublikového demokratického Československa zapadá poválečný odsun sudetských Němců a požadavek přísné, vlastně absolutní asimilace Židů? Těžké otázky, tíživá kniha.

Práce týkající se pojmů, které J. A. Komenský užíval ve svém rozsáhlém díle a jimž věnoval i svůj Pansofický slovník, skýtá zajímavý vhled do hloubky jazyka a řeči. Kolektivní monografie předních komeniologů se snaží osvětlit smysl některých slov, která používá i čtenář 21. století.

Sborník příspěvků o různých valérech pozemské a duchovní moci je po delší době jeden ze zdařilých pokusů, jak čtenářům představit křesťanské pojetí moci, svobody a spravedlnosti. Kniha nevelká rozsahem překvapí svou hloubkou i angažovaností jednotlivých přispěvatelů.

Rozsáhlá sociologicko-historická studie o turistice v poválečném Československu je zajímavá sonda do oblasti, která se týká snad každého z nás. Také v turistice, jež má v českých zemích dlouholetou tradici, se po roce 1948 projevoval vliv komunistické ideologie. Vedle faktografické dimenze kniha vybízí k hlubším úvahám o československé historii a povaze tehdejšího režimu.

Sympatický pokus o převyprávění řady biblických příběhů a motivů pro dětského čtenáře. Vopěnkův osobitý prožitek ze čtení Bible může k Písmu přivést řadu zvídavých mladých lidí. Kniha však předpokládá pokročilejšího čtenáře, schopného učíst větší množství textu.