Zaujetí pro českou literaturu nepolevuje
Meister, Lova (nakladatelství Aspekt)

Zaujetí pro českou literaturu nepolevuje

Malé švédské nakladatelství Aspekt se zaměřuje na překlady současné české literatury. V těchto dnech vydává Pravidla směšného chování Emila Hakla. Proč to vlastně dělá?

Regler för löjligt uppförande: Tak zní švédský název prózy Emila Hakla Pravidla směšného chování, kterou právě v těchto dnech vydává malé stockholmské nakladatelství Aspekt.

Nakladatelství založili v roce 2010 překladatelé Tora Hedin, Mats Larsson a Lova Meister. Ti se zaměřují na současnou českou literaturu a moderní české klasiky a jejich cílem je podle webových stránek nakladatelství „vydávat originální a hezky vypravené knihy, které poskytují velký čtenářský zážitek“.

Mezi „jejich“ autory dále najdeme Jana Balabána (Zeptej se táty), Michala Ajvaze (Druhé město), Jaroslava Rudiše (Nebe pod Berlínem), Bohumila Hrabala (Městečko, kde se zastavil čas) či Květu Legátovou (Jozova Hanule), ale i Mardošu ze skupiny Tata Bojs (Nanobook). Další české autory vydávali tito překladatelé v minulosti v jiných nakladatelstvích.

iLiteratura: Jak vznikla myšlenka založit nakladatelství Aspekt? Věděli jste od začátku, že se chcete soustředit pouze na českou literaturu?
Lova Meister: S kolegy Torou Hedin a Matsem Larssonem jsme pracovali jako redaktoři na antologii českých povídek I sammetens spår (Ve stopách sametu), která v roce 2009 vyšla v nakladatelství Tranan. Během této práce jsme si uvědomili, jak zajímavá je česká literatura, která vychází po sametové revoluci, a všichni jsme také věděli, jak těžké je vzbudit u švédských nakladatelství zájem o vydávání českých autorů. Proto jsme se rozhodli založit nakladatelství zaměřené právě na českou literaturu a zpočátku jsme vydávali současné romány.

Obálka švédského vydání knihy E. HaklaiLiteratura: Jak jste se vlastně původně k češtině dostali?
Lova Meister: Myslím, že každý jinou cestou. V mém případě to byla čirá náhoda. Opozdila jsem se s přihlašováním a jela na začátku semestru na Stockholmskou univerzitu, abych zjistila, jestli ještě někde je volné místo. Dostala jsem nabídku začít studovat češtinu a přijala jsem ji. Měla jsem fantastického českého lektora Karla Tahala, později jsem získala stipendium na Karlovu univerzitu a odstěhovala se do Prahy. Líbilo se mi tam tolik, že jsem zůstala asi pět let.

iLiteratura: Jak si vybíráte knihy k vydání?
Lova Meister: Snažíme se hledat knihy, které mají nějaký vlastní literární výraz, svébytný hlas. Takové, které čtenáři rozšiřují perspektivu a probouzejí v něm nové myšlenky. Také se snažíme vybírat tituly vzájemně odlišné, aby naše produkce alespoň do určité míry odrážela šíři české literatury.

iLiteratura: Odkud nejvíc získáváte informace o tom, jaké knihy v České republice vycházejí a které by pro vás mohly být zajímavé?
Lova Meister: V současné době se snažíme sledovat, co vychází, na dálku tím, že například čteme literární časopisy a weby, ale samozřejmě máme i síť českých přátel, kolegů překladatelů, nakladatelství a agentů, s nimiž jsme v minulosti spolupracovali a kteří nám doporučují nové zajímavé knihy. A vždycky když někdo z nás jede do České republiky, samozřejmě děláme, co je v našich silách, abychom přímo na místě zachytili, co se v české literatuře děje.

iLiteratura: Jaké mají vaše knihy publikum? Existuje ve Švédsku nějaké povědomí o české literatuře? (Pokud to není tajné – v jakém nákladu knihy vydáváte?) Dostanou se zprávy o vašich knihách například do švédských médií?
Lova Meister: Máme to štěstí, že jsme získali nevelký okruh zapálených čtenářů, kteří sledují naši produkci, odebírají newsletter a chodí na akce (literární večery, debaty, veletrhy apod.), což nás samozřejmě velmi těší. Naše knihy si také často kupují státní knihovny. Tituly obvykle tiskneme v tisícovém nákladu a všem se dosud dostalo recenzí v tisku i mezi bloggery. Jeden titul jsme vyprodali, a sice Městečko, kde se zastavil čas Bohumila Hrabala. Touto knihou jsme zahájili edici moderních českých klasiků. Hrabal je asi nejznámější český spisovatel ve Švédsku, už dříve vyšla v jiných nakladatelstvích desítka jeho knih (většinu z nich přeložil právě Mats Larsson). V souvislosti s tím jsme jasně viděli, o kolik je snazší prosadit dílo už etablovaného spisovatele – v tisku vyšly kladné recenze, adlibris (největší internetové knihkupectví ve Švédsku) knihu propagovalo ve svém newsletteru a na Vánoce ji jeden z největších deníků Svenska Dagbladet vybral mezi klasická díla roku.

iLiteratura: Překvapila vás nějaká kniha tím, jak byla úspěšná, nebo naopak neúspěšná? Přineslo vám vydávání českých knih nějaké jiné překvapení?
Lova Meister: Byli jsme připravení na to, že s knihami (ze švédské perspektivy) neznámých autorů z relativně neznámé země bude obtížné se prosadit, takže ohlas, kterého se nám dostalo od čtenářů i recenzentů, nás překvapoval spíš příjemně. A rozhodně jsme nepočítali s tím, že se bude tak dobře prodávat Hrabalova kniha, to bylo zřejmě dosud největší překvapení. Už od začátku jsme navázali dobrou spolupráci s Českým centrem ve Stockholmu a podařilo se nám uspořádat řadu úspěšných akcí, které bychom nemohli zorganizovat sami. Ale největší radost máme z kontaktu se spisovateli, kteří sem přijeli, a z reakcí čtenářů, kteří díky našim knihám objevili nový literární svět.

iLiteratura: Překládáním z češtiny a vydáváním českých knih se asi uživit nedá, nebo ano? Je vydavatelství spíš koníček, nebo obživa?
Lova Meister: Aspekt jsme od začátku vnímali jako něco, co děláme pro literaturu, takže jsme neočekávali, že bychom se touto činností mohli živit, ani jsme to neplánovali. Máme jiná zaměstnání, momentálně všichni působíme na Stockholmské univerzitě. Já jsem doktorandka translatologie, Mats působí na Tlumočnickém a překladatelském institutu a Tora je vedoucí Institutu slovanských a baltských jazyků, finštiny, němčiny a nizozemštiny. Tím pádem teď nemáme na všechno tolik času, kolik bychom potřebovali, ale naše zaujetí pro českou literaturu nepolevuje, takže budoucnost Aspektu vidíme optimisticky.

iLiteratura: Využíváte nějaké granty z české strany a podobně? Myslíte si, že Česká republika podporuje vydávání českých knih v cizích jazycích dostatečně (finančně, šířením informací...)? Případně jaké změny byste v tomto směru uvítali?
Lova Meister: Ano, žádáme pravidelně o grant české ministerstvo kultury, což je často rozhodující, abychom pokryli náklady na překlad. Švédský kulturní institut Kulturrådet také poskytuje podporu vydávání hodnotné literatury v nižších nákladech, o kterou obvykle žádáme. Je to nesmírně důležité i kvůli tomu, aby se kniha dostala ke čtenářům, protože Kulturrådet (pokud se knihu rozhodne podpořit) nakoupí jeden výtisk pro každou knihovnu v zemi.

iLiteratura: Už víte, jaké knihy byste rádi vydali v nejbližší budoucnosti?
Lova Meister: Na podzim vydáme Peníze od Hitlera Radky Denemarkové, což bude moc fajn. Překlad jsme svěřili jedné kolegyni, Karin Eriksson, a těšíme se, až od ní na jaře dostaneme rukopis. S Pravidly směšného chování Emila Hakla jsme zahájili edici novel vydávaných v malém formátu a samozřejmě bychom rádi pokračovali dalšími tituly.

Pozn.: Ke knize Pravidla směšného chování ve Švédsku už také vycházejí první recenze.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse