Svět Inuitů (nejen) v obrazech
Jørgensen, Ole: Duše, buď krásná

Svět Inuitů (nejen) v obrazech

Výpravná kniha o historii života Inuitů na přelomu 19. a 20. století představuje neobyčejný etnografický počin, který především díky bohatému obrazovému materiálu dokumentuje rituály, hry, slavnosti i vztahy v této svébytné společnosti. Kulturní vývoj popisovaný v knize je již v mnohém minulostí, o to je tato připomínka cennější.

Grónsko, vzdálená ostrovní země patřící k dánskému království, odjakživa přitahovalo a fascinovalo objevitele z celého světa. Ani dnes tomu není jinak. Grónsko díky své odlehlosti prošlo zcela jedinečným vývojem a jeho původní obyvatelé, Inuité, donedávna dodržovali bohaté tradice. Na kulturní aspekty života Inuitů nejen v Grónsku, ale také na Aljašce a v Kanadě se zaměřil dánský spisovatel, umělec a kurátor Ole Jørgensen (nar. 1943).

Duše, buď krásná vychází jako další nádherné dílo ve speciální edici Polární záře nakladatelství Argo. Jedná se o historickou publikaci, v níž máme možnost pohlédnout do minulosti Inuitů na přelomu 19. a 20. století. Úchvatná etnografická kniha čítá stovky dobových fotografií (některé pocházejí dokonce z 80. let 19. století), kreseb i map, oživujících text: propojení slova s obrazovou přílohou umožňuje přesnější dokumentaci a čtenářova představa o tamějším životě a jeho důležitých atributech je pak bohatší. Původní dánské, ale i anglické a grónské vydání je již beznadějně rozebrané – a není divu.

Tematicky rozčleněná publikace dokládá, jak bohatý kulturní a duchovní život Inuité po celá staletí a ještě v nedávné minulosti vedli. Autor se zabývá mytologickými postavami (jež můžeme vidět na přiložených kresbách), šamany (jejichž tvář zachycují fotografie), vyobrazuje minulý všednodenní život, průběh slavností včetně písní a tanců (rovněž zachycených v dobových nákresech i fotografiích), amulety zosobňující nadpřirozené síly, zaříkadla, hry nebo bubnové písně po skončení lovu velryb.

Čtenáři se mohou seznámit s fotografickou podobou mnoha vypravěčů vystupujících v knihách Knuda Rasmusena, jako jsou Grónské mýty a pověsti, Noví lidé či Cesta bílým tichem, dále si prohlédnout snímky bubnového souboje, míčových her či rituálních masek, nákres šamanovy léčitelské seance, dobové ilustrace k pověstem či loveckým výjevům. Díky příběhům, nákresům a fotografiím získáváme zcela konkrétní představu o lidech, kteří zásluhou pečlivé práce Oleho Jørgensena nikdy neupadnou v zapomnění. Dozvíme se, jak se bavili ve volném čase, jak vypadala hierarchie společnosti i proč od sebe Gróňané neoddělovali jevy přirozené a nadpřirozené.

Autor dokázal posbírat, roztřídit a ucelit obdivuhodné množství materiálu o inuitských kmenech na rozsáhlém území Grónska, ale také v izolovaných částech Kanady a Aljašky. Publikace Duše, buď krásná spolu s knihami Knuda Rasmussena a Postavami grónské mytologie Aage Gitz-Johansena skvěle a uceleně dokumentuje grónskou kulturu první poloviny 20. století, kdy byla ještě prakticky nedotčená vlivy okolního světa, a autenticky tak odrážela svébytný kulturní vývoj jednotlivých kmenů, žijících zcela z dosahu jiné civilizace.

Ole Jørgensen je v první řadě sochař a kurátor, Duše, buď krásná je jeho jediná kniha. Autor pobýval v Grónsku pět let v průběhu sedmdesátých let a roce 1974 vytvořil výstavu Současné grónské umění, která postupně objela všechny severské země.

Nesporný přínos publikace spočívá v její celistvosti, kdy jsou jednotlivé srozumitelné a živě psané pasáže doplněny obrazovým materiálem případně dalšími doprovodnými (písňovými) texty. Duše, buď krásná je jedinečná kniha o životě Inuitů, která dokazuje jejich spjatost s přírodou a nadpřirozenými silami. Jejím prostřednictvím se můžeme ponořit do neskutečně silného a krásného světa, který dnes již z velké části bohužel patří minulosti.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Ole Jørgensen: Duše, buď krásná. O Inuitech v Grónsku, v Kanadě a na Aljašce. Přel. Zdeněk Lyčka, Argo, Praha, 2018, 328 s.

Zařazení článku:

kultura

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

100%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse