Praktický návod na zahradu plnou života
Lugerbauer, Katrin: Zahrada pro včely

Praktický návod na zahradu plnou života

Překvapující množství prospěšných rad a informací v poměrně útlé knížce zcela jistě využije každý zahradník a zahrádkář. Ten, kdo si uvědomuje, že včely a další hmyz opylující rostliny a keře jsou ve vážném ohrožení a že právě zahrada, byť by čítala jen pár metrů čtverečních, má potenciál stát se jejich jedinečným útočištěm.

Přestože Katrin Lugerbauer vystudovala germanistiku a zeměpis a řadu let vyučuje tyto předměty na školách v Horních Rakousích, intenzivně rozvíjí také svůj zájem o původní květenu domovského kraje. Vše souvisí se vším, a tak nadšení pro botanický obor vedlo její kroky i ke studiu zahradničení, zahradní architektury, k fotografování a postupnému prohlubování znalostí v zoologii a včelaření. Všechny poznatky získává a ověřuje praxí a zároveň je umí bravurně předávat druhým. Tyto cenné devízy platí i pro její knížku Zahrada pro včely, činí ji logickou, srozumitelnou, čtivou a jednoznačně užitečnou.

Proč chránit včely a hmyz?
Možná někoho představa hmyzu v zahradě děsí a viděli by ji raději zařízenou jako bezpečný „obývák“. S měnícím se klimatem a neekologickým hospodařením je ale zásadní, abychom upustili od sterilních trávníků a řady stále zelených nekvetoucích keřů podél plotu, které si prozatím oblibují mnozí zahradní architekti a s nimi i majitelé zahrad, netušíce, že mohou chtít lepší řešení – estetičtější, méně náročné na práci a energii, živoucí a radostné. Budování takových zahrad má totiž hluboký ekologický význam. Hmyz je v intenzivně využívané zemědělské krajině v ohrožení, mnohé druhy jsou doslova na vymření. Následky dlouhodobě špatné péče se sečetly a hmyz ohrožují jedovatá pole ošetřovaná pesticidy a herbicidy, nedostatek potravy na malodruhových loukách a postupná likvidace míst vhodných k hnízdění.

Ale jsou tu zahrady, jejichž celková plocha není zanedbatelná. Prostor, kterým můžeme rychle nahradit zničené ekosystémy volné krajiny a situaci zlepšit. Někdy totiž stačí malá změna v pracovním postupu nebo pochopení souvislostí, abychom živočichům a rostlinám poskytli lepší podmínky k životu. A tato kniha nám pro ně bude dobrým návodem.

Přírodní zahrada vyžaduje znalost
Autorka se věnuje popisu života jednotlivých druhů včel i ostatního hmyzu a požadavkům nutným pro jejich zdravý vývoj a rozmnožování. Překvapí nás, kolik druhů se podílí na opylování rostlin a jak je můžeme podpořit. Dozvíme se, co všechno, na rozdíl od včely medonosné, potřebují pro kvalitní život včely samotářky. Že koupě hmyzího hotelu v zahradním centru nebývá dobrou volbou, protože tyto výrobky nevyhovují potřebám hmyzu pro hnízdění a péči o další generace. Přírodní zahrada rozhodně nemá být divokým zarostlým místem. Ano, je-li to možné, ponechme malou část pozemku bez pravidelné údržby – kus starého dřeva, hromada klestí nebo ostružinový porost představují cenný životní prostor pro hmyz a ptáky. Ovšem jádro tvorby dobré přírodní zahrady spočívá hlavně ve výběru vhodných rostlin a ohleduplné, správně načasované údržbě.

V publikaci nalezneme řadu návodů, jak osadit rozmanitá stanoviště, a velmi podrobný sortiment nektaronosných rostlin a keřů, které vytvářejí vhodné životní a hnízdní podmínky pro včely medonosné, samotářky, čmeláky a další užitečný hmyz. Preferovány jsou tu původní rostlinné druhy, ovšem autorka navrhuje využít při výsadbě také neofyty, které se do krajiny dostaly v novodobé historii spolu s činností člověka. Právě ony, spolu třeba i s cibulovinami, pomáhají výrazně prodloužit období, kdy mají včely k dispozici vhodnou pastvu. Rostliny jsou představeny nejen stručným popisem a fotografickým doprovodem, lze je dohledat i v šikovné tabulce, která nám bude neocenitelným pomocníkem pro funkční a estetický návrh záhonu. Najdeme v ní vhodné stanoviště, výšku rostliny, barvu a dobu květu.

Není malých zahrad
Kontakt s přírodou můžete zažít i na střešní terase, balkonu, malém dvorku či záhonu u novostavby. Všude lze vytvářet zdravá přírodní zákoutí, úkryty, květnaté loučky, využívat přirozených podmínek a potravního řetězce v čele s mnoha různými predátory k zvýšení odolnosti rostlin, k jejich ochraně a udržení stability v přírodě.

Atraktivní přehledná knížka pomůže jak při zakládání lučního společenstva či prérijního záhonu, tak při tvorbě guerillové zahrádky nebo zelené střechy. I kdybychom měli osít bývalá staveniště a skládky na jeden jediný rok, včely naše úsilí ocení. Najdeme tu rovněž adresy, kde lze koupit kvalitní osivo a odolné sazeničky. Zjistíme, kdy zahradu uklízet, proč mulčovat, jak si vyrobit kvalitní listovku. Kdo se o zahrádkaření zajímá, měl by mít tuto knížku v knihovně.

 

Na podobné téma:
Miroslav Urban
: Včelaření od jara do zimy

 

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Katrin Lugerbauer: Zahrada pro včely. Tipy na rostliny pro různá stanoviště. Přel. Radomil Hradil, Grada, Praha, 2019, 96 s.

Zařazení článku:

přírodní vědy

Jazyk:

Hodnocení knihy:

80%

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse