Zkušenosti a správná intuice: Grada sází na osvědčené zbraně
Nakladatelství Grada

Zkušenosti a správná intuice: Grada sází na osvědčené zbraně

Heslem „aby to gradovalo“ se řídí jedno z největších českých nakladatelství odborné literatury.

Grada Publishing vzniklo roku 1991. Zaměřuje se na odbornou literaturu, i když vydává i beletrii. Pokrývá až překvapivě široké spektrum témat z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Roman Sviták, jeho zakladatel a majitel, vystudoval obor kybernetika na Technické universitě v Liberci a profesně začínal jako programátor.

iLiteratura: Jak byste popsal historii vzniku vašeho nakladatelství? Co bylo hlavní motivací?
Roman Sviták: Na začátku – na konci roku 1989 – byly mé podnikatelské aktivity především v oblasti IT, moderní techniky a programového vybavení k počítačům. Se skvělými a již tehdy zkušenými lidmi jsem později rozšířil své podnikání do oblasti školení a vydávání počítačové literatury. Postupem let jsme se více zaměřili na odbornou literaturu. Podnikání pro mě byla jasná volba a radost z knih, které jsou doposud mojí láskou, postupně převážila nad IT technologiemi, které jsem vystudoval.

iLiteratura: Šíře oborů, jimž se věnujete, je obrovská. Máte přesnou představu o cílové skupině? Je stále stejná, nebo se proměňuje?
Roman Sviták: Cílových skupin máme stovky. A jak se jejich potřeby průběžně mění, snažíme se i my přizpůsobit a přinášet aktuální témata. Vydáváme knihy ve všech oblastech lidské činnosti, které si dovedete představit. Grada má nejširší portfolio nakladatelské působnosti v ČR i na Slovensku.

iLiteratura: Znáte nějakého modelové čtenáře, který by čtenářsky zvládal „pokrýt“ současně vaše knihy o účetnictví, daních, právu, zahradnictví, lékařství, sportu i počítačích a technice? Případně alespoň některého takového zaměstnance vašeho nakladatelství?
Roman Sviták: Nemyslím si, že by existoval superman, který by obsáhl celé naše portfolio. Ale umím si představit například lékaře s vlastní praxí a rodinou, který si u nás vybere odborné lékařské tituly, k tomu knihy z oblasti daní a práva a zároveň beletrii nebo kuchařku pro manželku a pohádky pro děti.
Pro každou oblast máme vedoucího redaktora, který je odborníkem a znalcem svého oboru. Společně s týmem redaktorů a dalšími kolegy z marketingu a prodeje vybírají vhodné autory a zajímavé tituly. Tím je podle mého názoru Nakladatelský dům GRADA charakteristický, oceňovaný čtenáři i autory a z mého pohledu i velmi úspěšný na knižním trhu.

iLiteratura: Ediční plán pravděpodobně vzniká na základě rozhodnutí vašich redaktorů. Do jaké míry ho utvářejí i návrhy, které přijdou zvenku?
Roman Sviták: Dlouhodobé zaměření a strategie jednotlivých redakcí vznikají diskusí redaktorů se členy redakční rady a vedením společnosti. Výběry žánrů, témat a samozřejmě konkrétních autorů a titulů pak jsou čistě výsledkem práce šéfredaktora a jeho týmu. Návrhy zvenku přicházejí a my jsme za ně vděční. Pokud odpovídají záměru a naší strategii, rádi je zařadíme do edičního plánu.

iLiteratura: Jaký podíl tvoří původní a překladová produkce?
Roman Sviták: U odborné literatury GRADA tvoří překlady asi jen 20 %, u populárně naučné a dětské (BAMBOOK) asi 35 % a u beletrie a dalších nových značek (ALFERIA, METAFORA, COSMOPOLIS) je to výrazná nadpoloviční většina. Např. METAFORA původní českou či slovenskou literaturu vůbec nevydává.

iLiteratura: Co rozhoduje o tom, jestli knihu vydáte zároveň i v elektronické verzi, a jaký podíl tvoří prodeje e-knih (v běžné situaci, před koronavirovou pandemií)?
Roman Sviták: Pokud je to možné, snažíme se vždy vydávat knihy v tištěné i elektronické verzi. To platí vždy, bez ohledu na koronavirovou pandemii. Jsme lídrem produkce e-knih na českém trhu. Výjimkou je jen několik zahraničních titulů, které jsme často převzali bez licence na e-knihu. Některé knihy také z technických důvodů nelze vyrobit ve formátu pro mobil či čtečky (ePUB), v takovém případě prodáváme jen verzi ve formátu PDF.

iLiteratura: Je těžké odhadnout, jaký bude mít konkrétní kniha úspěch na knižním trhu?
Roman Sviták: Kdysi jsem našel v jedné americké učebnici příklad intuitivního rozhodování v byznysu. Příklad byl právě z nakladatelské činnosti – rozhodování o vydání knihy. U nás prodejnost knihy odhaduje redaktor, vedoucí redaktor a pak jej oponují členové redakční rady při jejím schvalování. Až na naprosté výjimky jsou to lidé s mnohaletými zkušenostmi, znalostmi konkrétního oboru, všech souvisejících odborných i módních trendů a s dobrou osobní intuicí. Ačkoliv využíváme specifické, sofistikované modely a srovnávací systém předchozích prodejů našich knih, správná intuice je stále to nejdůležitější.

iLiteratura: Jak dlouho vaše tituly zůstávají v prodeji v knihkupectvích, je nějak předem dané, kdy se titul stáhne?
Roman Sviták: První náklad knihy vyrábíme dle žánrů na různě dlouhá období. Někdy dotiskujeme dříve a někdy naopak prodáváme mnohem déle, než byla očekávaná doba prodeje. Prodejnost průběžně analyzujeme a při každoroční závěrce pak určujeme, které knihy z knihkupectví stáhneme či přeceníme.

iLiteratura: Sledujete, jaký je zájem o vaše tituly v knihovnách?
Roman Sviták: Nesledujeme. Knihovny obsluhují pouze specifickou část čtenářů. Čímž nechci snižovat jejich roli kulturní instituce a archivu. Pro většinovou populaci dnes převzaly roli literárního resp. knižního kulturního stánku knihkupectví, kterých je mnoho a jsou dostupná každému čtenáři. V tomto smyslu je mi líto, že Ministerstvo kultury ČR ani zastupitelé měst nevnímají přínosy knihkupectví.

iLiteratura: Beletrii jste začali vydávat kolem roku 1999. Co vás přivedlo k tomuto rozšíření produkce? Dá se obecně říci, jestli se lépe prodávají vaše non fiction knihy, nebo fikce? Nebo spíše záleží na konkrétním titulu a autorovi? Vybíráte některé romány tak, aby u nich byla vazba na vaši non fiction produkci, nebo jde o činnosti navzájem spíše nezávislé?
Roman Sviták: Během let jsme podnikli několik pokusů s beletristickými i dětskými tituly, ale soustavně jsme se jim začali věnovat až se vznikem značek COSMOPOLIS a BAMBOOK v roce 2015. Jde o úplně rozličné typy knih, s čímž souvisí i rozdíly v jejich výběru, přípravě a způsobu komunikace. Naše odborné knihy a knihy pro zábavu, tedy beletrii a dětské knihy, vnímáme jako dvě odlišné skupiny. Romány vybíráme především tak, aby se líbily čtenáři, ne aby korespondovaly s našimi odbornými tituly.

iLiteratura: Kromě jiného jste vydali knihu 1001 myšlenek, které změnily naše uvažování. Existuje nějaká myšlenka, která by stručně shrnovala filosofii či motto, s nimiž jste do podnikání šel? Kromě toho, že chcete čtenářům přinášet „vědomosti, zážitky, poučení i zábavu“?
Roman Sviták: Motivací na začátku byla prostá nespokojenost se stavem věcí, touha po změně, seberealizace. Cítil jsem potřebu přispět k pokroku a pomoci lidem rozvíjet se a být úspěšnější. Ať už ve své profesi, nebo zájmech. Jak název nakladatelství napovídá, stále chci, aby to „gradovalo“.

iLiteratura: Dají se nějak formulovat pravidla, podle kterých vybíráte texty, jež budete publikovat?
Roman Sviták: Určitá interní pravidla samozřejmě máme. Při vybírání textů je důležité říct si, pro jakou cílovou skupinu bude kniha určena. Zda ji umíme oslovit a jaké využijeme komunikační kanály. Vybíráme tituly a témata, která přinášejí lidem zábavu, poučení a vzdělání. Vždy je pro nás důležitá úroveň díla, kvalita a přidaná hodnota pro čtenáře.

iLiteratura: Na webových stránkách deklarujete, že držíte „vedoucí pozici v oblasti nových trendů“. Jaké trendy máte na mysli? Například to, že autorka knihy Řeč zvířat: ... a můžeme jí rozumět? zachází ve snaze o uznání práva zvířat dále, než je dnes obvyklé?
Roman Sviták: Snažíme se reflektovat aktuální dění na knižním trhu a hledat nová, zajímavá témata, která ve společnosti rezonují. Například s Omalovánkami pro dospělé jsme přišli jako první. Věnujeme se nejen novým trendům ve vědě, technologiích, nebo třeba v moderní biomedicíně, ale i otázkám filosofie či osobního rozvoje.
Právě vámi zmíněná autorka Eva Meijerová je ukázkový případ nového směru, kdy ve své knize Řeč zvířat maže hranici mezi jednotlivými žánry a kombinuje vědecké poznatky s filosofickými úvahami a osobními zkušenostmi s komunikací zvířat. I takové knihy mají v našem nakladatelství své místo a věřím, že naše čtenáře zaujmou.

iLiteratura: Vydávání knih vede nakladatele k intenzivnější četbě, nebo jej spíše vzdaluje od knih, a zvláště když publikuje i tituly jako Orientace v přírodě, odvádí do plenéru?
Roman Sviták: Podnikání na knižním trhu je tvrdý byznys. Pořád ale platí, že láska ke knihám a ke čtení je prvním krokem k úspěchu. Všichni kolegové v nakladatelství GRADA jsou kromě své odbornosti i velcí knihomolové, kteří knihy nejen spoluvytvářejí, ale čtou i ve svém volném čase. Co se týče mě osobně, díky naší knižní produkci si velmi rád rozšiřuji obzory.

Rozhovor

Zařazení článku:

kultura

Jazyk:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse