Hymnus k rostlinám
Kol. aut.: Flóra

Hymnus k rostlinám

Oslava úžasné mnohotvárnosti a půvabu rostlinné říše na Zemi. Obsáhlá publikace poukazuje na zásadní funkce rostlin, díky kterým je na světě umožněn život dalších tvorů, a zároveň se věnuje i nejmenším detailům, jež nelze okem spatřit, popřípadě na první pohled neupoutají naši pozornost.

Sedmičlenný tým britských biologů, botaniků, zahradníků a v neposlední řadě novinářů stojí za mimořádnou publikací. Ne že bychom v ní mohli dohledat objevné informace, jež nelze získat jinde, nebo by byla přeplněná údaji a poskytovala vyčerpávající pohled na rostlinný svět. Flóra. Fascinující svět rostlin přináší neobvyklé a výtvarně nesmírně působivé propojení světa umění a vědy a je natolik obsahově vyvážená, že bude fascinovat širokou čtenářskou obec od školáků přes laiky až po poučenou veřejnost. Je skvělým dárkem i knížkou, kterou – pokud vás aspoň trochu oslovuje krása rostlin – budete mít rádi ve své knihovně.

Tvůrci této výjimečné encyklopedie rozhodně nerezignovali na komplexní seznámení se základy botaniky. Hlavní důraz kladou na fyziologii, a i když neuvádějí tolik zástupců jednotlivých skupin, představují o to podrobnější, srozumitelnější a zároveň zábavnější pohled na stavbu rostlinného těla. Fascinující ilustrace, netradiční snímky i úchvatné makrofotografie zprostředkovávají spolu s přesně vyváženými texty pochopení, co se děje v pletivech od kořínků po nejvzdálenější špičky listů. S každou dvoustranou se před čtenářem otevírá přebohatá a zdánlivě nekonečná rozmanitost, doslova ohňostroj barev, tvarů, strategií a neobvyklých ekologických vazeb, ať se týká kořenů, stonků, listů, květů, semen či plodů.

Neobvyklé jsou snímky stavby květních pupenů i seznámení se způsoby, jak určit dřeviny v bezlistém stádiu v zimním období. Když už se bude skoro zdát, že naše smysly budou vší tou pestrostí zahlceny, objevíme stránku se snímky pylových zrnek, jak je umí zobrazit skenovací elektronová mikroskopie. Neskutečnou různorodostí tvarů i velikostí působí doslova jako bytosti z jiných světů. Autoři nevynechali ani popis obranných mechanismů rostlin proti nepřízni počasí i ataku býložravců, fascinující životní strategie masožravých druhů a také detaily fyziologie jednoděložných palem či výtrusných cévnatých kapradin. Stránky této jedinečné knihy ale ukrývají ještě další poklad.

Umění přírody i lidské tvorby
V úvodu knihy jsou kromě systematického členění a stručného vývoje dějin botanických oborů zmíněny i historické herbáře a obrázky z nich občas ilustrují jednotlivá témata. Co je však na publikaci novátorské a okouzlující, je propojení krásy vytvořené na jedné straně přírodou a na straně druhé vnímané a ztvárněné umělci v jednotlivých etapách historie.

Obdiv malířů k přírodě lze poznat z jemných čínských maleb na hedvábí i papíru, doprovázených křehkými verši. Inspiraci nádherou krajiny najdeme také na japonských dřevotiscích, u renesančních umělců vnímáme jejich snahu spojit umělecké ztvárnění s vědeckým zkoumáním. Nálady, kterými nás může pobyt v přírodě pohltit, zachytili s bravurou impresionisté, zdobnost rozvinuli secesní umělci, řemeslnou propracovanost a klasickou ornamentálnost umělci soustředění kolem hnutí Arts and Crafts. Vynecháno není ani moderní umění a jeho výstižná zkratka při zachycení půvabu rostlin.

Lehce nedokonalá dokonalost
Velký rozměr encyklopedie i její obecný titul mohou u zájemců vzbudit dojem, že bude napěchována odborným obsahem. A reálný obsah pak může někoho zklamat. Doplňující texty totiž nevysvětlují konkrétní téma podrobně, chceme-li jim plně porozumět, budeme si muset dohledávat jinde. Velkoformátové fotografie, základ knihy, jsou však natolik mimořádné, že většinu čtenářů musí uchvátit. Přirozeně a s lehkostí se pak propojují s odbornými popisky a také s mnoha zajímavostmi z vědeckého i výtvarného světa, tu a tam vkusně zdůrazněnými v grafických blocích.

Autoři kladou důraz na detail, a proto základní podmínkou, kterou vydání takové publikace muselo splňovat, je vysoká kvalita tisku i papíru. Byť byla splněna, výtka je namístě – použité reprodukce uměleckých děl nejsou vždy v dostatečném rozlišení, ve velkém formátu to působí rušivě. Výjimečně lze tento prohřešek spatřit i u fotografií přírodnin. I tak je však publikace Flóra nevšední a nadprůměrně kvalitní počin. A pro zájemce stojí za zmínku ještě jeden fakt – nakladatelství Grada vydalo i překlad publikace vystavěné autory ve stejném duchu, která se zabývá zoologií. Nese titul Fauna. Fascinující svět zvířat.

 

Na podobné téma:
Liz Dobbs
(ed.): 1001 rostlin
Elizabeth A. Dauncey, Sonny Larsson: Smrtící rostliny. Přírodní historie jedovatých rostlin světa

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Recenze

Kniha:

Kol. aut.: Flóra. Fascinující svět rostlin. Přel. Kristýna Hlavatá, Grada, Praha, 2020, 360 s.

Zařazení článku:

přírodní vědy

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

70%

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse