Jak dětem vysvětlit válku
Lesiv, Andrij: Válka, která změnila Rondo

Jak dětem vysvětlit válku

Kamarádi Danko, Fabián a Hvězdička provázejí děti mladšího školního věku příběhem o válce a jejích nevyhnutelných následcích, vyprávění však přináší i naději. Výtvarným zpracováním poutavá kniha vychází v češtině i ukrajinštině zároveň a nabízí způsob, jak s dětmi uchopit těžké téma.

S otázkou, jak mluvit s dětmi o válce, se v posledních měsících potýkají asi všichni čeští rodiče i učitelé. Pro ty ukrajinské je téma bohužel aktuální už dlouhých osm let. Na boje na východě země zareagovali hned v roce 2015 lvovští výtvarníci Romana RomanyšynAndrij Lesiv obrázkovou knihou Válka, která změnila Rondo, jež byla později doma i v zahraničí mnohokrát oceněna, mimo jiné v rámci Bologna Ragazzi Award. Vyšla v řadě jazyků a nyní ji vydává i české nakladatelství Větrné mlýny – dvojjazyčně, v české a ukrajinské verzi. Vzhledem k aktuální poptávce po dětských titulech v ukrajinštině a potřebě porozumění mezi českými a ukrajinskými dětmi se jedná o logický krok; pohotovost, s jakou ho nakladatelství zrealizovalo, zaslouží obdiv.

Rondo je idylické, „překrásné město. Vzduch tam byl čistý a průhledný, jakoby utkaný z nejjemnějšího světla“. Jeho obyvatelé žijí šťastně a harmonicky. Čtenář se na úvod seznamuje se třemi kamarády z Ronda – Dankem, Fabiánem a Hvězdičkou, kteří se vyznačují mnoha podivuhodnými vlastnostmi a schopnostmi. A dozvídá se o jedné místní vyhlášené zajímavosti: oranžérii plné zpívajících květin.

Sotva se však ve fantastickém městě trochu rozkouká, už je tady válka. „Přišla najednou, jakoby odnikud. Černá a děsivá. S řinkotem a skřípotem se pomalu sunula směrem k městu. Zanechávala za sebou rozvaliny, nepořádek a temnotu.“ Kamarádi sledují, co válka působí, a marně se snaží Rondo bránit. Nakonec si uvědomí, že obyvatelé města musí spojit síly: temnotu porazí, jedině když proti ní vyšlou dostatek paprsků světla. „Čím jasněji světlo zářilo, čím hlasitěji zněla hymna, tím rychleji Válka mizela a spolu s ní černočerná tma a černé kytky.“ Nad válkou se podaří zvítězit a všichni se společně pouštějí do obnovy města. Jenže: „Obyvatelé města jsou trochu jiní než dřív. Každý má smutné vzpomínky na Válku, která Rondo navždy změnila. A všude po městě od té doby rostou červené vlčí máky.“

Kratičké vyprávění namísto napětí a složitých zápletek poskytuje „jen“ spoustu podnětů k úvahám a rozhovorům. Úspěšná kniha stojí zejména na výtvarném zpracování: protikladu zářivých barev a temnoty, zajímavé kombinaci expresivity, symbolů a tak trochu technického přístupu s plánky a nákresy. Dětská fantazie tu najde materiálu dost a dost (ukázky viz např. stránky ukrajinského nakladatelství).

Nejedná se o knihu, která „dětem vysvětlí válku“, takže to tím budeme mít odbyté. Její potenciál se naplní teprve díky společnému trpělivému čtení, kdy průvodce s dětmi prozkoumá ilustrace bohaté na detaily a odpoví jim – přiměřeně věku – na otázky, které se jistě dostaví. Šikovný pedagog na prvním stupni by publikaci mohl využít i ve vyučování. Pro úvahy o přiměřenosti námětu pro malé čtenáře není bez zajímavosti, že překladatelka Lucie Řehoříková dle tiráže zapojila do práce na české verzi i svou dceru Medu. Je koneckonců známo, že pro duševní pohodu dětí je lepší nevyhýbat se hovoru o vážných tématech, která visí ve vzduchu. A zpracování této knihy, kde následky války zůstávají znázorněné spíše abstraktně, nevyvolává obavy, že by se dětský čtenář nezvládl s příběhem vypořádat. Ten dospělý možná nejprve zaváhá nad až příliš pohádkovým líčením vítězství za zpěvu hymny, ale autoři nakonec sdělili to hlavní – že je potřeba nevzdat se a spojit síly. A komu jinému než Ukrajincům bychom to měli věřit?

Romana RomanyšynAndrij Lesiv (oba nar. 1984) vystudovali Lvovskou vyšší odbornou školu dekorativního a užitného umění Ivana Truša a založili studio Agrafka, kde se věnují knižnímu designu, grafice a ilustraci. Jejich práce sbírají ocenění na Ukrajině i jinde. V češtině už vyšly dvě jejich výtvarně autorské knihy pro děti, Tak to vidím věnovaná zraku a Nahlas, potichu, šeptem zaměřená na sluch (obojí Argo 2019 v překladu Jiřiny Dvořákové, respektive Heleny Pazdiorové). Zatím poslední titul nese název Куди і звідки (Kam a odkud, 2020) a věnuje se tématu pohybu a cestování lidí, zvířat i všeho možného ve vesmíru.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatelé:

Kniha:

Romana Romanyšyn, Andrij Lesiv: Válka, která změnila Rondo / Війна, що змінила Рондо. Přel. Lucie a Meda Řehoříkovy, Větrné mlýny, Brno, 2022, 64 s.

Zařazení článku:

dětská

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse