Pro hrst dukátů

Pro hrst dukátů

Juraj Červenák: Pro hrst dukátů. Přel. Robert Pilch, Argo, Praha, 2022, 392 s.