Cosi divného v mé hlavě

Cosi divného v mé hlavě

Orhan Pamuk: Cosi divného v mé hlavě. Přel. Petr Kučera, Argo, Praha, 2020, 488 s.

Podobně jako v ostatních knihách nobelisty Orhana Pamuka je středobodem jeho poslední přeložené prózy město Istanbul. Nejednoznačný a matoucí melancholický charakter megalopole na pomezí Východu a Západu má pandán v životních příbězích jeho „malých hrdinů“, přištěhovalců z Anatolie, kteří se do Istanbulu dnes stejně jako kdysi houfně stěhují za lepším životem.