Za obrysy média

Za obrysy média

Richard Müller a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita. Karolinum, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, 2020, 666 s.

Monumentální sbírka esejí na širokém půdorysu mapuje genealogii pojmu média coby instrumentálu (s čím?) a lokálu (v čem?) napříč staletími i národními a disciplinárními kontexty: od české avantgardy a pražské školy přes Benjamina, nový román a Derridu až k Luhmannovi a Lotmanovi. Vydat se „za obrysy“ média nás sborník vyzývá, aby podnítil komunikaci mezi různými světy, které různá média vytvářejí.