Mein Lieblingstier heisst Winter

Mein Lieblingstier heisst Winter

Ferdinand Schmalz: Mein Lieblingstier heisst Winter. S. Fischer, Frankfurt am Main, 2021, 192 s.

Rakouský dramatik rozšířil jeden ze svých dřívějších textů do podoby románu. Pod povrchem, pokrytým leckdy až morbidní absurditou, se zamýšlí nad otázkami týkajícími se přípravy na vlastní smrt – nebo spíše nad přípravou vlastní smrti.