Oheň

Oheň

Maria Pourchet: Oheň. Přel. Alexandra Pflimpflová, EMG / Odeon, Praha, 2022, 248 s.

Mezilidské vztahy v 21. století: vášnivé, intenzivní, ale bezobsažné a postavené na špatných základech. Maria Pourchetová je ve svém románu vykresluje na pozadí doby poznamenané covidovou pandemií, tajícími ledovci, kulturními válkami a sníženou schopností udržet pozornost na déle než třicet vteřin.