Za mříží

Za mříží

Michaela Boho: Za mříží. Výkřiky… které nikdo neposlouchá. AM/Pointa, Praha, 2022, 148 s.

Jak vypadá pobyt za katrem a co vlastně prožívají odsouzení, kteří za mřížemi tráví, často opakovaně, týdny, měsíce i roky? Je to nebetyčná nuda, potýkání se s pocity viny, nebo snad snění o návratu tam, odkud se je společnost rozhodla dočasně vyloučit?