Vlak do Samarkandu

Vlak do Samarkandu

Guzel Jachina: Vlak do Samarkandu. Přel. Jakub Šedivý, Prostor, Praha, 2022, 464 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Tragičnost válek, hladomorů a dalších katastrof vynikne vždy o to více, jsou-li jejich následkům vystaveny děti. Přesvědčivě to dokazuje i nový román rusky píšící autorky, přičemž kromě hrůz dopadajících na děti klade před čtenáře i nesnadné otázky týkající se nutnosti dokázat přijmout správné rozhodnutí.