Ukrajinské a ruské sešity

Ukrajinské a ruské sešity

Igort: Ukrajinské a ruské sešity. Život a smrt pod sovětskou vládou. Přel. Helena Lergetporer a Monika Štefková, Argo, Praha, 2022, 349 s.