Jiní viktoriáni

Jiní viktoriáni

Steven Marcus: Jiní viktoriáni. Studie o sexualitě a pornografii v Anglii v polovině 19. století. Přel. David Vichnar, Academia, Praha, 2022, 236 s.