Dějiny ticha

Dějiny ticha

Alain Corbin: Dějiny ticha. Přel. Jan Seidl, Argo, Praha, 2022, 116 s.