Lvice na švédském trůně

Lvice na švédském trůně

František Stellner, Šárka Stellner: Lvice na švédském trůně. Garamond, Praha, 2023, 400 s.

Královnám bylo v dějinách obvykle souzeno zpečetit svým sňatkem spojenectví mezi zeměmi či dynastiemi a následně porodit následníka trůnu. Švédsko nepředstavovalo výjimku, monografie věnovaná oblíbené zemi obou autorů ale ukazuje, že historiografie má v řadě ohledů vůči královnám a jejich leckdy zajímavým osudům stále velký dluh.