200 let egyptologie

200 let egyptologie

Ivana Faryová, Miroslav Verner: 200 let egyptologie. Archeologické vykopávky, slavné objevy a egyptologové. Universum, Praha 2022, 504 s.

Poutavá kniha pojednává o tom, jak bylo dědictví starého Egypta zapomenuto a poté pozvolna znovuobjevováno. Slavný egyptolog v ní představuje hlavní milníky svého oboru. Svoje předchůdce egyptology, hlavně ty z 19. století, líčí často kriticky. Současně ale připouští, že práce egyptologů nikdy nebyla snadná.