Vzkříšení Majakovského

Vzkříšení Majakovského

Jurij Karabčijevskij: Vzkříšení Majakovského. Filologický román. Přel. Teresie Cvachová, doslov Zdeněk Mathauser, Art slovo, Praha, 2002, 194 s.

Kniha Vzkříšení Majakovského (Voskresenije Majakovskogo) vyšla poprvé v roce 1985 v Mnichově. V roce 1986 získala Dalovu cenu. Filologický román, jak žánr knihy charakterizoval sám autor, vyšel v Rusku v časopise Těatr v roce 1989 a o rok později knižně.

Filologický román, jak zní podtitul Vzkříšení Majakovského, je třeba číst ve dvou oddělených rovinách (obsahové a formální), jež se různou měrou podílejí na jeho závažnosti a netradičnosti. To, co na úrovni vyprávěného mohlo být v ustupující sovětské realitě chápáno jako boření mýtů Majakovského...