Semper sint in flore

Semper sint in flore

Ingeborg Fialová-Fürstová, Kristina Fialová: Semper sint in flore. Vzpomínky matky a dcery.  Univerzita Palackého, Olomouc, 2022, 253 s.

Kniha dokumentuje proměny olomoucké univerzity v průběhu života dvou žen, matky a dcery, které ji vystudovaly a pak na ní i působily. Autorky líčí i úskalí života v komunismu nebo promýšlejí roli humanitních věd v současném světě.