Vyhlazení. Rozpad

Vyhlazení. Rozpad

Thomas Bernhard: Vyhlazení. Rozpad. Přel. Radovan Charvát. Prostor, Praha, 1999.

Když jsem shlížel na piazza Minerva, náhle jsem uviděl ve vzpomínce sama sebe, jak vyprávím Gambettimu o snu, v němž jsem byl s Eisenbergem, svým přítelem ze studií, s Marií a se Zacchim v jednom z postranních výběžků Gröndnerského údolí. Ten sen, řekl jsem Gambettimu, se mi zdál...