Zjevení Orfea

Zjevení Orfea

Jack Kerouac: Zjevení Orfea. Přel. Kateřina Černá, Argo, Praha, 2004, 90 s.

Toto rané dílo (připomeňme, že autorovi bylo v době jeho dokončení 23 let), bylo součástí soukromého archivu Kerouacovy manželky Stelly až do roku 1990, kdy byl archiv zveřejněn, a prvního anglického vydání se dočkalo v roce 2002.