Mocné vášně a nedokonalé myšlenky

Mocné vášně a nedokonalé myšlenky

Rubem Fonseca: Mocné vášně a nedokonalé myšlenky. Přel. Pavla Lidmilová, Argo, Praha, 2006, 286 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Rubem Fonseca tak vtipně, nenásilně a neakademicky praktikuje na svůj román postmoderní postupy: vyprávění je díky detektivní stavbě schopno přivábit širokou veřejnost, i když používá učené odkazy a vzdělaná stylistická řešení, čili spontánně a netradičně skládá obě složky dohromady.