Kastrující stín svatého Garty

Kastrující stín svatého Garty

Milan Kundera: Kastrující stín svatého Garty. Atlantis, 2006, 72 s.