Nokturno

Nokturno

Gottfried Benn: Nokturno. Přel. Jiří Brynda, Herrmann & synové, 2005, 224 s.

Výbor z prózy Gottfrieda Benna obsahuje převážně estetické úvahy s temným laděním, vzniklé mezi léty 1913 až 1951. Stmelujícím prvkem autorových esejů, dále dvou kratších a jedné obsáhlejší filozofující novely, je usilovné pátrání po původu geniality i umělecké tvorby.