Když jsme byli sirotci

Když jsme byli sirotci

Kazuo Ishiguro: Když jsme byli sirotci. Přel. Renata Kamenická, Barrister & Principal, 2006, 288 s.

Pátý román britského spisovatele japonského původu Kazua Ishigura vychází ve zdařilém českém překladu a ve vkusné, jednoduché vnější grafické úpravě. Vypovídá především o osamělosti lidí, o tom, že všichni jsme vlastně sirotky a jak s námi zacházejí „velké“ dějiny.