Etymologie XII

Etymologie XII

Isidor ze Sevilly: Etymologiae XII. Přeložila a poznámkami opatřila Jana Fuksová, úvodní studie Jana Nechutová, Praha, OIKOYMENH, 2004, 252 s.

Výsledkem precizní práce Jany Fuksové je srozumitelný, přehledný překlad XII. knihy Isidorových Etymologií a bohatý poznámkový aparát, který je nejen zdrojem četných literárních odkazů, ale zároveň prezentuje i mnoho poznatků o živé přírodě a vztahu člověka a zvířete v průběhu dějin