Estestven roman; I drugi istorii

Estestven roman; I drugi istorii

Georgi Gospodinov: Estestven roman. Žanet-45, Plovdiv, 1999, 2000.
Georgi Gospodinov: I drugi istorii. Žanet-45, Plovdiv, 2001.