AB

Ani Burova

V poslední době očividně sílí tendence, že dobrý bulharský titul, doprovázený úspěšnou reklamou a distribucí, může vzbudit zájem čtenářů. A právě starost o čtenáře, získání širší čtenářské obce jako by představovaly jeden ze znaků literatury posledních let. Dalším zřetelným faktem poslední doby je rostoucí počet současných bulharských titulů přeložených do cizích jazyků a vydaných v zahraničí.

„Vývoz“ slovanských či vůbec východoevropských literatur do zahraničí je možný a úspěšný tehdy, pokud je spojen s cílevědomým úsilím nakladatelů, překladatelů a místního lobby odpovídající literatury vytvořit okolo vydávaných textů kontext a začlenit je do místního literárního prostředí.