Eskorta

Eskorta

Michal Hvorecký: Eskorta. Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, Bratislava, 2007, 238 s.

V bežnom jazyku znamená eskorta ozbrojený ochranný sprievod, subštandardne má však aj význam – erotické služby na objednávku. Práve tie sa východiskovo stali zaujímavými pre Michala Hvoreckého v jeho treťom románe Eskorta.