Galgenlieder / Šibeniční písně

Galgenlieder / Šibeniční písně

Christian Morgenstern: Galgenlieder. Šibeniční písně. Přel. Egon Bondy, Labyrint, Praha, 2000.

Dílo Christiana Morgensterna, dodnes velmi ceněného básníka, mělo mnoho podob a bylo do určité míry i projevem převládající poetiky v době kolem přelomu století, výrazem zčásti módních filozoficko-religiózních proudů a v neposlední řadě i odrazem úbytku básníkových fyzických sil, způsobených zákeřnou nemocí.