Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance

Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance

Michail Michajlovič Bachtin: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Přel. Jaroslav Kolár, Argo, Praha, 2007, 490 s.

Existují četné interpretace této Bachtinovy knihy a karnevalového principu. Ale ať již na něj budeme pohlížet jakkoli, jedná se i  desítky let po prvním ruském vydání o velmi podnětný koncept, a ne náhodou je podle prof. Petruska dnes Bachtin na Západě nejcitovanějším ruským vědcem.