Naše erotické drama

Naše erotické drama

Witold Gombrowicz: Naše erotické drama. Přel. Helena Stachová, Společnost pro Revolver Revue, Praha, 2008, 60 s.

Naše erotické drama je pro čtenáře zajímavé především jako doplněk ke Gombrowiczovým prózám. Pod ambiciózním titulem se totiž neskrývá divadelní hra ani existenciální esej, ale “pouze” soubor novinových článků, kterými Gombrowicz ve čtyřicátých letech přispíval do argentinských magazínů.