Román Posedlí autor publikoval v průběhu roku 1939 na pokračování v novinách pod pseudonymem Zdzisław Niewieski. V témže roce odjel do Argentiny a do Polska se už nikdy nevrátil. K autorství Posedlých se spisovatel přihlásil až krátce před svou smrtí v roce 1969 během diktování své biografie.

Naše erotické drama je pro čtenáře zajímavé především jako doplněk ke Gombrowiczovým prózám. Pod ambiciózním titulem se totiž neskrývá divadelní hra ani existenciální esej, ale “pouze” soubor novinových článků, kterými Gombrowicz ve čtyřicátých letech přispíval do argentinských magazínů.

Knižní rozhovor nazvaný Testament je dobrým průvodcem po Gombrowiczově díle, jeho názorech a ve stručnosti i jeho životě. Witold Gombrowicz (1904–1969) patří k největším polským spisovatelům 20. století.

Gombrowiczovou zatím poslední do češtiny přeloženou knihou jsou Vzpomínky na Polsko a obsahují nejen dvě eseje (Huba a tvář a Rozhlasová diskuse, která se neuskutečnila), ale především vlastní Vzpomínky na Polsko, do kterých se v podobě deníkových záznamů vešla nejen léta jeho dospívání a meziválečného působení ve vlasti, ale i následná německá okupace a autorova emigrace.