Posedlí

Posedlí

Witold Gombrowicz: Posedlí. Přel. Helena Stachová, Praha, Argo, 2009, 337 s.

Román Posedlí autor publikoval v průběhu roku 1939 na pokračování v novinách pod pseudonymem Zdzisław Niewieski. V témže roce odjel do Argentiny a do Polska se už nikdy nevrátil. K autorství Posedlých se spisovatel přihlásil až krátce před svou smrtí v roce 1969 během diktování své biografie.