TJ

Tomáš Jirsa

Jak jsme viděli v souvislosti s arabeskou, nedílnou součástí arabsko‑islámské kultury je ornament, jehož modem je rostlinná vegetace. To není samo o sobě nic výjimečného, vždyť kupříkladu evropský secesní ornament je florálními motivy zcela prostoupen. Podstatné je však to, že islámský ornament přírodu nezobrazuje, nýbrž její život sugeruje či evokuje.